cz | eng

TZ | Díky unikátní nanotechnologii chtějí vytlačit organická ředidla z čištění u tiskových provozů

Téměř ve všech českých tiskárnách a provozech, kde se používá technologie flexotisku a tamponového tisku, se zároveň spotřebovává množství nebezpečných organických ředidel, jako je například aceton. Tato ředidla se ve velkých objemech používají na čištění tiskařských strojů a jejich znečistěných prvků od použité barvy. Budoucnost čištění ve flexotisku a tamponovém tisku však může být zcela bez toxických rozpouštědel. Změnit to může unikátní řešení od švýcarské společnosti NANOVIS.

Ta nabízí ucelený čisticí systém, který využívá jiný fyzikální princip než organická ředidla. S pomocí patentovaného čističe využívajícího nanotechnologie lze čistit ekologicky, bezpečně, rychle a s minimální spotřebou elektrické energie. Jedinečnou čisticí látku rovněž lze po použití na místě téměř donekonečna recyklovat a opětovně používat mnoho let.

Potisk obalových materiálů, plastu, oblečení, elektroniky i hraček...

Flexotisk i tamponový tisk jsou velmi rozšířenou a populární tiskařskou metodou, která se používá snad ve všech odvětvích průmyslu na potisk nejrůznějších materiálů i předmětů.

„Flexotisk je metoda přímého potisku pomocí pružného štočku. Laicky řečeno, je to jako tisk pomocí velkého razítka. Používá se například v obalovém průmyslu pro potisk plastových fólií, lepenky, kartonu nebo papíru. Tamponový tisk zase umožňuje tisknout dvourozměrný obraz na téměř libovolný trojrozměrný předmět. Používá se například při potisku propagačních výrobků, elektroniky, sportovních potřeb či hraček,“ vysvětluje Michal Popelka, majitel společnosti SERVIS CENTRUM a.s., která zastupuje firmu NANOVIS v Česku a na Slovensku.

Těkavá, jedovatá a hořlavá rozpouštědla už nejsou potřeba

Po každém tisknutí je potřeba tiskové matrice a další strojní prvky důkladně očistit od barvy – a na to se doposud ve velké míře používají organická rozpouštědla. Ta mají řadu nevýhod – stačí se podívat na bezpečnostní symboly na obalu například často používaného acetonu. Je vysoce hořlavý a jeho výpary se mohou snadno vznítit, mohou způsobit vážné podráždění očí, ospalost a závratě nebo i vážné poškození zdraví. Protože se aceton velmi rychle odpařuje, je jeho spotřeba při čištění zbytečně vysoká, a proto se do ovzduší tiskařského pracoviště dostane zbytečně velké množství nebezpečných výparů.

„Aby bylo takové pracoviště obyvatelné, musí mít silné odsávání jedovatých výparů. To má kromě vysoké počáteční investice také velké provozní náklady. Jde o elektrickou energii na samotný provoz vzduchotechniky, ale také na ohřev přiváděného vzduchu v zimě a ochlazení vzduchu v horkém létě. Náklady sice mohou být sníženy dalšími investicemi do rekuperačního zařízení, ale i tak je naprosto evidentní, že obrovskou výhodu má čisticí proces, u kterého nemusí být odsávání žádné,“ komentuje Popelka.

Bezpečné čištění bez zápachu, ředidel, odsávání a s téměř nekonečnou životností

Změnit svět čištění flexotisku a tamponového tisku tak, aby nebylo potřeba používat organická rozpouštědla, by však mohl vynález společnosti NANOVIS. Ta má rodokmen ve Švýcarsku, a že nabízí tiskárnám revoluční čisticí řešení, dokazuje i řada prestižních mezinárodních ocenění. Společnost se například umístila mezi finalisty či výherci Global Award for Sustainability, European Environmental Press Awards, Swiss Economic Award nebo CTI Start-up Label.

Firma NANOVIS totiž vyvinula unikátní řešení, který díky účinnému čističi bez obsahu organických těkavých látek a nízkým provozním nákladům splňuje veškeré environmentální a ekonomické požadavky na moderní čisticí proces.

Klíčovou roli v systému od NANOVISu hraje speciální čisticí kapalina NANOCLEANER. Na rozdíl od běžně používaných čističů neobsahuje organické těkavé sloučeniny, prakticky se neodpařuje a jeho vysoký bod vzplanutí garantuje bezpečnost při používání. „Čistič NANOCLEANER ani podle naší velmi přísné legislativy na obalu nemá vůbec žádné výstražné symboly. Například běžné dezinfekční mýdlo na obalu výstražné symboly má,“ vyzdvihuje Popelka.

Největší výhodou nanočističe je ale jeho opakovaná recyklovatelnost. Běžné organické čističe se totiž časem kontaminují barvou, která byla při čištění odstraněna z čištěných předmětů, a následně se musí nákladně likvidovat jako nebezpečný odpad.

Naproti tomu čistič NANOCLEANER se přímo ve stroji recykluje k opětovnému použití. Recyklaci lze provádět neomezeně. Svou čisticí sílu přitom neztratí ani po mnoha letech. Jediným odpadem celého čisticího procesu je odstraněná barva v podobě suchého koláče, který lze jednoduše předat k ekologické likvidaci.

Patentovaný princip využívá stimulaci nanočástic elektrickým proudem

Odstraňování barev pomocí NANOCLEANERu funguje na zajímavém fyzikálním principu. „Při čištění je využíván patentovaný postup aktivace čističe. Při něm pomocí cíleného působení elektrického proudu dochází ke stimulaci nanočástic v čisticím prostředku. Nanočástice proniknou vrstvou barvy a pak ji oddělí od znečištěného povrchu. Poté se nanočástice opět vrátí do klidového stavu,“ vysvětluje Michal Popelka.

Všechny výhody tohoto inovativního a velmi účinného čisticího systému lze využívat v automatických mycích strojích. „Obsluha našeho zařízení je stejně jednoduchá jako použití domácí myčky na nádobí. Ze znečištěných předmětů setřete barvu, vložíte je do stroje, uzavřete víko a spustíte mycí program, který trvá 10 až 25 minut podle toho, jak dobře jste starou barvu setřeli,“ podotýká Popelka.

Jediný spotřební materiál, který je třeba pravidelně vkládat do přístroje, je pomocný adsorbent, na který se zachycují částečky odstraněné barvy. „Po určitém čase musíme doplnit také samotný nanočistič. Ten však z přístroje pomalu ubývá jedině tím, jak se zachytí na povrchu předmětů, které ze stroje vynášíme,“ říká Popelka.

Ekologické řešení pro malé provozy i velké tiskařské linky

Komplexní inovativní čisticí systém od NANOVISu je vhodný jak pro malé provozy, tak pro velké tiskařské linky. Díky systému provozovanému v podtlaku lze čisticí zařízení umístit přímo do výrobní haly.

„Pro malé provozy je k dispozici jednoduchý otevřený mycí pult s integrovanou recyklační jednotkou, ve kterém se předměty čistí ručně štětečkem s proudem čističe. Vetší čisticí kapacity lze získat v automatických uzavřených strojích, které nabízíme v několika velikostech. Pro požadavky na čisticí proces s velkou kapacitou umíme sestavit robotizované čisticí pracoviště přímo pro potřeby zákazníka,“ vysvětluje Popelka.

Možnost automatizace procesu čištění je pro firmy výhodná v řadě ohledů. Ušetří jim totiž mnohem více než jen nepříjemnou a nebezpečnou práci. „Tiskové provozy ušetří například poplatky za likvidaci odpadu, protože náš odpad je suchý a má nízkou hmotnost. Firmy dále ušetří na poplatku za vypouštění těkavých organických látek do ovzduší, který naše legislativa nařizuje platit velkým znečišťovatelům. Kromě výhod pro firmy má náš čisticí systém i výhody pro zaměstnance tiskových provozů, protože chrání jejich zdraví, a rovněž má pozitivní přínos pro naše životní prostředí,“ uzavírá Michal Popelka, výhradní zástupce společnosti NANOVIS na českém a slovenském trhu.

<< zpět na seznam