cz | eng

TZ | Erasmus+ opět umožnil stovkám studentů získat cenné zkušenosti v zahraničí

Přes 800 studentů českých vysokých a vyšších odborných škol vycestovalo v letošním akademickém roce díky programu Erasmus+ do zahraničí. Nejnavštěvovanější zemí bylo Německo, kam zavítala necelá stovka studentů. V rámci zahraničních výjezdů jednoznačně převažovaly studijní pobyty nad praktickými stážemi. Vyplývá to z dostupných dat o mobilitě studentů databáze Erasmus+.

Podle dosavadních údajů vycestovali studenti v rámci programu Erasmus+ celkem do 31 zemí. Mezi nejnavštěvovanějšími byly hned po Německu Finsko s Velkou Británií, na třetím místě pak Portugalsko. Oborem, který měl největší zastoupení z řad českých studentů, byl obor politických věd a občanské nauky. V první pětici nejstudovanějších byly dále zastoupeny obory práva, ekonomie, učitelství se specializací na konkrétní předmět a stavební inženýrství.

Nejvíce studentů, celkem 237, vycestovalo z Univerzity Karlovy v Praze. V zahraničí studovali v akademickém roce 2015/2016 nejčastěji práva, medicínu a politické vědy a občanskou nauku. Zastoupení více než stovky studentů měly na zahraničních výjezdech také ČVUT a Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Pro Masarykovu univerzitu nejsou data dostupná.

V rámci programu Erasmus+ je možné absolvovat jak studijní pobyt i praktickou stáž, která má pomoci zvýšit kvalifikaci ve zvoleném oboru. V uplynulém akademickém roce tvořily 90 % zahraničních výjezdů studijní pobyty, pracovní stáž absolvovalo pouze 71 studentů.

Jednou z absolventek pracovní stáže je Irena Pavlíčková, která díky programu Erasmus+ strávila půlrok v Bruselu. „Nebyla jsem si jistá, co chci v budoucnu dělat. Během studia člověk nemá čas vjemy dostatečně vstřebávat, stále se na něj valí nové informace. Během stáže v organizaci BETTER FINANCE - European Federation of Financial Services Users jsem přišla do kontaktu s neakademiky, kteří věci vidí jinak. Ta změna pohledu na obor, který studujete, je osvěžující. Stáž mi dala lepší profesní orientaci.“ Pavlíčková se stala vítězkou letošního druhého kola soutěže #VyhrajEurovíkend v rámci projektu Stážujeme.cz, který vznikl pod Zastoupením Evropské komise v České republice a zprostředkovává zkušenosti a dojmy z pracovních stáží.

Cílem programu Erasmus+, který na období let 2014-2020 zajišťuje Evropská unie, je dát především mladým lidem možnost osvojit si nové znalosti a dovednosti a získat tak větší uplatnitelnost na trhu práce. Mimo to je Erasmus+ určen také zaměstnancům českých vysokých a vyšších odborných škol, kteří mohou vycestovat na výukový pobyt či školení, vedoucím mládeže a funkcionářům amatérských sportovních organizací. Více informací na: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/

<< zpět na seznam