cz | eng

TZ | Generace Y? Ptá se proč a potřebuje více chválit.

Brněnská firma vyrábějící elektronové mikroskopy FEI Company v těchto dnech již potřetí získala titul Zaměstnavatel roku pro Jihomoravský kraj v kategorii firem do pěti tisíc zaměstnanců. Zároveň byla letos již počtvrté v řadě oceněna jako Exportér roku v kraji. „Aby byla firma úspěšná, je důležité mít spokojené a motivované zaměstnance,“ popsala jeden z klíčů k úspěchu manažerka personálního oddělení FEI Eva Vacíková. V rozhovoru pro Moravské hospodářství kromě úspěchů firmy komentovala také to, jak se mění jednotlivé generace zaměstnanců a jak k nim správně přistupovat.

Jak docílíte toho, aby zaměstnanci byli spokojení a šířili pozitivní informace o vaší společnosti?

Stanovili jsme si tři jakési složky, které chceme vyrovnaně naplňovat. Zaměstnanci musí být ve firmě šťastní. Jejich práce musí mít smysl. Musí vědět, proč tady je FEI a jaký význam mají ve firmě oni sami. Lidé jsou ze své podstaty velice soutěživí, chtějí být v něčem dobří. My jim to umožňujeme. Jednáme s nimi tak, aby se cítili výjimeční a jedineční. Třetí složkou je pak autonomie. Dáváme našim zaměstnancům prostor ovlivňovat projekty, firmu.

Čím motivujete zaměstnance, aby se cítili být nepostradatelní, výjimeční?

Například se méně bavíme o samotném produktu - mikroskopech, ale více vyzdvihujeme, co se díky nim podařilo, že jsme například napomohli zobrazení struktury viru Zika. Zásluhu na tak výjimečných objevech mají nejen vývojáři, technici, ale také ti, kteří se na tvorbě mikroskopu podíleli manuálně. Oceňujeme jak intelektový tak manuální um. Říkáme, že mikroskopy nesestavujeme, ale oživujeme jednotlivý celek. Každý člověk ve firmě tak rozumí, že je nezbytný.

Je důležité přistupovat jinak k zaměstnancům různých generací?

Určitě. Dnes je u nás většina zaměstnanců z takzvané generace Y, lidé mezi 26 a 36 lety. Tato skupina zaměstnanců je úplně jiná než například generace jejich rodičů. Je důležité přístup k zaměstnancům stále pružně přizpůsobovat

V čem vidíte největší rozdíl?

Mají mnohem větší potřebu do věcí mluvit. Ptají se, proč mají dělat daný úkol. Díky internetu a rozvoji techniky mají dokonalý přístup k informacím. Přísun informací proto očekávají i od svého zaměstnavatele. Musíme s nimi více komunikovat. Předchozí generace dostala zadání a to splnila bez většího množství dalších otázek a připomínek.

Dalo by se říct, že je dnešní generace ambicióznější?

Určitě ano. Jsou zvyklí mít možnost volby. Co je ale zajímavým rozdílem, že potřebují být mnohem více chváleni. Potřebují mít zpětnou vazbu k odvedené práci.

Kde je ta hranice, jak často zaměstnance chválit, aby se to neminulo účinkem?

Myslím, že v České republice umíme chválit umírněně. Ještě se k nám nedostal trend například z Ameriky, kde je vše „brilliant a excelent“. Pochvala prostě musí být přiměřená výkonu, za který chválíme.

Je podle vás relevantní dnešní dělení na generace Y, X, Z?

Je to velice individuální. Nedá se to dělit striktně pouze podle data narození. Někdo spadá do generace babyboomerů například o tři roky dříve než jeho vrstevníci, odchylky jsou samozřejmě i v obráceném pořadí.

 Ve FEI máte téměř 700 zaměstnanců. Jaký je jejich věkový průměr?

Celkově průměrný věk našich zaměstnanců klesá. Před pár lety to bylo okolo 37 let, dnes je věkový průměr firmy okolo 34 let. Především věk manažerů se snižuje. Je to ale také typem našeho byznysu. Asi osmdesát procent našich nových zaměstnanců je z řad absolventů vysokých škol.

Proč si vybíráte zrovna tuto cílovou skupinu?

Náš obor je natolik specifický, že pro nás není až tak důležitá praxe. Chceme si spíš naše zaměstnance vychovat. Je pro nás také důležitá znalost angličtiny a všeobecný rozhled. Jsme například rádi, když vidíme, že uchazeč během studia absolvoval stáž nebo studijní pobyt v zahraničí. Dává nám to důkaz, že dokáže být samostatný, odtrhl se od svého zázemí a hledal zkušenosti jinde.

Není u mladých zaměstnanců problémem to, že často chtějí firmu po pár letech opustit, aby si zkusili práci ještě někde jinde?

Odchází. Ale to je normální. Když přijdu hned po škole, tak po třech až pěti letech přichází chvění. Jestli někde nebudu mít lepší uplatnění, jestli mi někde nebude líp. Ale my se s nimi loučíme vždy v dobrém, velice pěkně. Díky tomu máme vysokou návratnost. Zkusí si to jinde a vrátí se. Opět zde manažer musí přistupovat individuálně ke každému zaměstnanci. Někdy mu je třeba nabídnout jinou pozici a jeho to motivuje k tomu, aby zůstal, a jindy je třeba nechat jít, aby poznal.

V České republice je hluboce zakořeněná jakási heirarchizace ve firmách. Je podle Vás vhodné ji zachovat nebo najít jiný přístup?

V naší společnosti je historicky opravdu velmi zakořeněná jakási touha po moci, po pozicích. Lidem ale určitá hierarchizace dává pocit stability. Je tady velký rozdíl například ve srovnání s Holandskem. Tam má slovo „jsem povýšen“ význam takový, že jsem rozšířil portfolio svých úkolů, dostal jsem větší zodpovědnost, posunul jsem se. U nás to automaticky lidé spojují s množstvím moci. Víme ale, že úplná demokracie ve firmě také funguje složitě. Lidé pak neví, na koho se v daném případě obrátit.

Lidé dnes podle průzkumů tráví v práci mnohem více času než dřív. Je dobré proto zaměstnance udržovat v pracovním kolektivu i mimo pracovní dobu například v rámci teambuildingů?

Chceme, aby zaměstnanci měli jiné koníčky a vztahy než pouze ty v práci. Aby jejich život stál na více nožičkách než jen na práci. Snažíme se jim nabízet aktivity, které jim ukážou jak se bavit. Často máme absolventy, kteří přišli z jiného města a nikoho tady moc neznají. Ve firmě jim ukážeme, jaké mají možnosti, pořádáme cvičné lekce jógy, máme malou tělocvičnu, ale zároveň nechceme nahrazovat posilovny. My ti to ukážeme, ale pokud tě to baví, věnuj se tomu jinde.

Kde je tedy ta hranice, kdy je společná akce možnost cvičení pro zaměstnance benefitem a kdy už to může být na škodu?

Je důležité vyvážit všechny tyto aktivity. Není nic špatného na tom jet jednou za čas společně na výlet do Alp, zároveň je dobré podporovat týmového ducha například soutěžemi. Míchání soukromého a pracovního života se neubráníme. Ale zaměstnanci musí mít možnost volby.

Často zapojujete do volnočasových aktivit také rodinné příslušníky zaměstnanců. Proč?

Je pro nás důležité, aby se o nás vědělo. Ať o nás lidé mluví. Nejsme firma, jejíž výrobky by lidé měli denně na očích jako například Adidas nebo Coca Cola. Nejlepší reklamu nám proto dělají sami lidé, kteří o nás ví a potom o nás mluví.

 

O FEI

FEI Company je jedním z hlavních světových výrobců vědeckých přístrojů. Na trh dodává elektronové a iontově-optické mikroskopy a nástroje pro aplikace pracujících v nanorozměrech využívaných v průmyslovém a vědeckém výzkumu. V Brně se nachází největší technologické centrum zaměřené na vývoj, výrobu i servis těchto přístrojů. V Jihomoravském kraji zaměstnává téměř 700 zaměstnanců.

Paní Eva Vacíková z FEI se vyjadřuje ke Generaci Y.

<< zpět na seznam