cz | eng

TZ | Hydrogen Days 2021 přivítají v Česku odborníky na vodík z celého světa

Ve dnech 24.–25. března se uskuteční již 11. ročník mezinárodní konference Hydrogen Days 2021, která přivítá odborníky na vodíkové technologie z celého světa. Tradiční akce, konaná Českou vodíkovou technologickou platformou (HYTEP), se z důvodu koronavirové situace mimořádně odehraje v online prostředí.

Konference každoročně láká české a zahraniční odborníky ze sféry vědy, výzkumu a průmyslu se společným cílem podílet se na rozvoji průlomových vodíkových technologií.

„Hlavní témata letošního ročníku konference budou zaměřena na využití a integrací vodíku v energetickém sektoru, v dopravě a v podnikatelských výzvách. Důležité diskuse se budou vést také o připravovaných národních vodíkových strategiích a jejich implementaci, stejně jako o dekarbonizaci a upřesňování politiky výroby ‚zeleného‘ vodíku,“ uvedla Karin Stehlík, výkonná ředitelka České vodíkové technologické platformy.

Vodíkové technologie jsou považovány za jeden z klíčových elementů pro budoucí dekarbonizaci řady průmyslových odvětví. Výroba a využití zeleného vodíku v průmyslu, dopravě a energetice je v současnosti žhavým tématem, což potvrzuje podnět Evropské komise a členských států EU vyhlášením prvních výzev důležitých projektů společného evropského zájmu (IPCEI) pro vodíkové technologie.

Konference Hydrogen Days 2021 rovněž zmapuje současné publikace celosvětových vodíkových strategií (například v Německu, Nizozemsku, Chile, Švédsku, České republice či Evropské unii), které se dál rozvíjí a integrují i do zemí Visegrádské skupiny. Dalším z diskutovaných témat bude i nedávno zřízená Evropská aliance pro čistý vodík, která má za cíl podpořit úzkou spolupráci sektorů zaměřujících se na vodíkové hospodářství.

ČR v roce 2030: 50 tisíc vodíkových aut a 80 tankovacích stanic?

Uplynulý rok 2020 byl z hlediska vodíkových technologií významný také pro Českou republiku. Ta totiž podepsala společně s dalšími 22 zeměmi Evropské unie „Manifest pro rozvoj evropského hodnotového řetězce vodíkových technologií a systémů“, který zavazuje ČR k využití vodíku jako prostředku pro dekarbonizaci průmyslu.

V loňském roce byl rovněž aktualizován Národní akční plán čisté mobility, zahrnující i vodíkovou mobilitu. Podle něj by mělo do roku 2030 v České republice jezdit na vodík až 50 tisíc osobních automobilů a 870 autobusů, a vybudováno by mělo být celkem 80 vodíkových tankovacích stanic.

V současnosti je v Česku v provozu jediná, pilotní testovací tankovací stanice na vodík, a to v Neratovicích. To se však během několika měsíců změní. „Do konce roku 2021 vzniknou v České republice dvě veřejné plnicí stanice vodíku. Umístěny budou v Praze a Litvínově. V přípravě je také výstavba dalších 7 stanic,“ upozornil Aleš Doucek, předseda představenstva České vodíkové technologické platformy.

Letos mimořádně online

Jednotlivé ročníky Hydrogen Days se doposud konaly v Praze a každoročně přilákaly kolem stovky tuzemských i zahraničích odborníků. Letos se však premiérově uskuteční v online prostředí.

„Prioritou letošní konference ochrana zdraví našich účastníků v současné době pandemické krize. Proto se Hydrogen Days 2021 budou mimořádně konat online. Součástí konference bude i doplňující networkingová akce ‚Virtual Hydrogen Networking Lunch in V4 Countries‘ pořádaná ve spolupráci se Science Party z Brna. Ta proběhne během obědové pauzy a nabídne našim účastníkům možnost vytvořit si nové kontakty a propojit aktéry mezi rozličnými sektory vodíkových technologií,“ uzavřela výkonná ředitelka České vodíkové technologické platformy Karin Stehlík.

<< zpět na seznam