cz | eng

DNY SEXUÁLNÍ VITALITY

Problémy s erekcí trápí každého druhého muže, přesto se jen malá část z nich nebojí svěřit se se svým problémem lékaři. V rámci kampaně, jejímž cílem bylo toto téma odtabuizovat, vznikly i samostatné dny, které prostřednictvím special eventu a navazující medializace šířily osvětu.

Fórum sexuální vitality je společnost sdružující zejména lékaře, psychology a sexuology, kteří mají zájem podílet se na osvětě problematiky nedostačující erekce. Osvěty bylo v rámci komplexní komunikační strategie dosahováno především formou pravidelné medializace, ale také netradičních aktivit. Heslem kampaně i special eventu byl výstižný slogan „Opět můžem – opět mužem!“.
Jednou z aktivit byly Dny sexuální vitality, které začalo Fórum sexuální vitality s BMPR vyhlašovat od roku 2005. Jednalo se o několik dní v první polovině měsíce srpna. Dny sexuální vitality se zaměřily především na přímé oslovení cílové skupiny, tj. primárně mužů starších 35 let a sekundárně i jejich partnerek.

Dny sexuální vitality proběhly ve dvou největších městech České republiky, v Praze a v Brně. Protože jsme chtěli, aby muži věnovali skutečnou pozornost tomu, že se jedná o ožehavé téma, byla jako lokality zvolena městská koupaliště. Jedná se o místa určená k relaxaci, kde je možné vhodným oslovením cílové skupiny přilákat jejich pozornost na více než pár momentů, kdy by člověk na ulici mechanicky přijal nabízený materiál. Na koupalištích naopak nikdo nespěchá, každý má čas a často i chuť pustit se do hovoru i na toto téma. Muži byli vtipně osloveni mladými hosteskami, které se v problematice dokonale orientovaly a měly pro tyto situace cit. Byly pečlivě vyškoleny tak, aby dokázaly reagovat i na případné obtěžování. K němu ale za několik ročníků Dní sexuální vitality došlo pouze ve výjimečných případech.

Samotný special event jsme doprovázeli aktivní komunikací s médii, což se projevilo i na pozitivní publicitě a znovuobnovení tématu erektilní dysfunkce v celostátních i lokálních médiích. Hodnota medializace tak několikanásobně navýšila celkový počet přímo oslovených lidí a znásobila efekt celé akce.

<< zpět na seznam