cz | eng

KAMPAŇ ZA ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ

Kampaň za odvykání kouření jsme vedli ve spolupráci se Společností pro prevenci nemocí i ostatními občanskými sdruženími, které se touto problematikou zabývají. Cílem kampaně bylo podpořit kuřáky v jejich snaze přestat kouřit a upozornit na skutečnost, že kouření je regulérní závislostí, která se musí léčit. Naším východiskem bylo, že kuřáci nepotřebují slyšet zákazy a zdraví škodlivé důsledky kouření, ale především poradit a podat pomocnou ruku.

Česká republika je jednou z posledních zemí, kde není kouření na veřejnosti přísně omezeno. V ostatních západních státech se přistupuje k restriktivní protikuřácké politice a počty kuřáků se snižují. V České republice působí organizace, které upozorňují na negativní jevy způsobené kouřením a nebezpečí nikotinové závislosti. Kampaně poukazující na negativní jevy způsobené kouřením mají často tendenci zaujmout především nekuřáky. Kuřáci zůstávají imunní.

Problém tkví někde jinde: Kouření je závislost. Závislost na nikotinu je nemoc, jíž je třeba léčit a s jejíž léčbou kuřák potřebuje poradit a podpořit. K boji se závislostí na nikotinu je třeba silná vůle, pevné rozhodnutí a podpora okolí. Kuřáci jsou nemocní a „drsné“ metody a obrázky nemusí být vždy účinné. Naopak slovo podpory, účast druhých a pozitivní motivace dokáží zatvrzelý postoj mnoha kuřáků zvrátit.

Celá kampaň za odvykání kouření probíhala ve spolupráci se Společností pro prevenci nemocí, která se dlouhodobě snaží poukazovat na důležitost prevence ve všech oblastech lidského života a zdraví.

<< zpět na seznam