cz | eng

MEZINÁRODNÍ DEN BEZ TABÁKU

Mezinárodní den bez tabáku pod záštitou OSN připadá každoročně na třetí čtvrtek v listopadu. V rámci kampaně za odvykání kouření jsme spolu se Společností pro prevenci nemocí a za spolupráce se Společností pro léčbu závislosti na tabáku uspořádali vlastní akci, která měla podpořit rozhodnutí kuřáků přestat kouřit.

V zachmuřený listopadový den vyšly „nekuřácké“ týmy do ulic v sedmi krajských městech České republiky. V reflexních vestách a s maketou zlomené cigarety na zádech budily pozornost většiny kolemjdoucích. Týmy oslovovaly kuřáky a informovaly je o možnostech odvykání kouření. Současně jim jako prvotní motivaci věnovaly sladkou odměnu za típnutí cigarety. Cílem bylo propagovat webovou stránku www.odvykanikoureni.cz, která se problematice věnuje.

Na special event samozřejmě navazovala medializace, která probíhala na dvou úrovních. Na celostátní úrovni o akci informovali zejména internetové servery a magazíny věnující se zdraví. Druhá větev komunikace se odehrávala na regionální úrovni, kde se nám podařilo zasáhnout všechen významný regionální tisk. Akce byla medializována jak před samotným dnem formou upozornění a pozvánky, tak i po dni, kdy ji častokrát doplňovala fotografie týmů ve vestách s potiskem www.odvykanikoureni.cz.

Tímto způsobem se nám podařilo zasáhnout jak přímé účastníky akce v rámci Mezinárodního bez tabáku, tak i mnohem širší skupiny – čtenáře tištěných titulů.

<< zpět na seznam