cz | eng

OBRÁZKY Z ELEKTRONOVÝCH MIKROSKOPŮ

FEI Company je společnost se sídlem v Brně, která vyrábí nejlepší elektronové mikroskopy na světě. Jsou používány Akademií věd, renomovanými univerzitami, farmaceutickými koncerny a jinými špičkovými pracovišti. Agentura v rámci zadání zaměřeného na popularizaci tohoto vysoce odborného tématu navrhla vytvořit komunitu uživatelů Facebooku a transformovat odbornost v atraktivitu. Vznikly tak Obrázky z elektronových mikroskopů – svět, který jste nikdy neviděli. V relativně krátké době se členy komunity stalo okolo šesti tisíc vysoce aktivních laických účastníků z různých oborových skupin a téma elektronové mikroskopie se u nich stalo velmi populárním.

POPIS KOMUNIKAČNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ NEBO RIZIK, KTERÉ PROJEKT ŘEŠIL

Vysoce odborná témata bývají srozumitelná jen úzké skupině odborníků. Laická veřejnost obvykle nebývá ochotna do složitých témat pronikat a odmítají je. Na druhé straně jsme si byli vědomi potenciálu, který může téma elektronové mikroskopie laické veřejnosti přinést – obdivuhodný, poetický a bizarní svět neuvěřitelně zvětšených detailů světa okolo nás. Na tento svět pak můžeme navázat další informace s popularizačním potenciálem. Právě Facebook s virtuální sdílenou galerií a sociálním networkingem nám nabídl komunikační platformu k realizaci našeho záměru.

INFORMACE O CÍLOVÝCH SKUPINÁCH A PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH

Před realizací byly zmonitorovány jednak aktivity konkurence (žádný podobný projekt neběžel), jednak podobné projekty, zaměřené na jiné obory (fotografie, reklama, příroda). Dále jsme otestovali zájem laiků o obrazový materiál tohoto typu – svět detailů je okouzlil bez ohledu na věk či profesi. Ověřili jsme si tak funkčnost záměru a pustili se do realizace.

VYSVĚTLENÍ ZVOLENÉHO STRATEGICKÉHO POSTUPU

Facebook je interaktivní médium. Pokud se na něm podaří vytvořit zajímavé téma, komunita začne žít vlastním životem a nabaluje na sebe další členy, které téma udržují. O takový úspěch se pokoušejí všichni autoři stránek, většina projektů však zanikne kvůli nezájmu veřejnosti. Proto bylo strategicky důležité vybrat první set fotografií tak, aby okamžitě zaujaly. Po umístění této série jsme vytipovali a následně využili námi již dříve vytvořené fanouškovské stránky s jinými tématy k pozvání do nové galerie. Počítali jsme s efektem sněhové koule, samovolným zvyšováním počtu účastníků dalšími cestami. Podařilo se to a komunita začala žít a přispívat.

POPIS REALIZOVANÝCH FÁZÍ A AKTIVIT PROJEKTU

První fáze – návrh využít k popularizaci Facebook a jako téma zvolit obrázky elektronových mikroskopů. Druhá fáze – analýza aktivit konkurence s vyhodnocením, zda-li již podobný projekt neběží. Třetí fáze – výběr startovního setu fotografií a viralizace tématu prostřednictvím našich paralelních facebookových projektů. Čtvrtá fáze – koordinace a řízení startu života komunity. Pátá fáze – kontrola dosažení cíle a následně občasná korekce života komunity.

PŘEHLED DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ S DŮRAZEM NA DOPAD PROJEKTU NA PODNIKÁNÍ, OBCHODNÍ VÝSLEDKY A REPUTACI ZADAVATELE

Vysoce odborné téma proniklo do široké facebookové veřejnosti. Téma je úzce spojeno s brandem klienta FEI Company. Komunikační segment přesně zapadl do celkového komunikačního schématu společnosti. O obrázky a téma pak projevila zájem i typově konkurenční média (print). Stále rostoucí komunita má na šest tisíc účastníků, kteří o oboru získávají pravidelně nové informace. Facebooková aktivita se stala tématem i další firemní komunikace, pomáhá klientovi při náboru nových pracovních sil i v zadávání grantů. V neposlední řadě posílila image klienta jako hi-tech výrobce, prestižního zaměstnavatele a společnosti, která má vysoký zájem komunikovat se svou veřejností a je v tom úspěšný.

Co o nás řekl klient: „Bílý Medvěd - to je kreativita spojená s pragmatismem, komunikace s fajn lidmi, naslouchání o našich problémech a rady, jak se s nimi vypořádat. Elektronová mikroskopie je mediálně složitým oborem,a přesto se Bílým Medvědům daří naši společnost zviditelňovat a publikovat články, které jasně spojují jméno FEI s oborem elektronové mikroskopie. Co se týče peněz, Bílý Medvěd vykazuje efektivní přístupy k maximálnímu využití dostupných rozpočtových prostředků." Eva Vacíková, FEI

<< zpět na seznam