cz | eng

REKORD V POJÍDÁNÍ PEČIVA PEKAŘSTVÍ MR. BAKER A BAGETERIE PANOS

Zadáním klienta bylo upozornit na nově otevřené provozovny pekařství Mr. Baker a bageterie Panos na hlavním vlakovém nádraží v Brně. Agentura navrhla pro zvýšení zájmu médií i veřejnosti vyhlášení pokusu o zápis do České knihy rekordů v rekordním v pojídání pečiva. Akce byla rozdělena na čtyři předkola a velké finále na brněnském náměstí Svobody. Nejen že akce splnila hlavní účel, tedy informovat o provozovnách, ale pekařství jako pořadatel akce dokonce získalo dva zápisy do České knihy rekordů. Se získanými certifikáty může nyní v rámci svých reklamních aktivit nakládat bez omezení.

POPIS KOMUNIKAČNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ NEBO RIZIK, KTERÉ PROJEKT ŘEŠIL

Doby, kdy se říkalo, že rohlík reklamu nepotřebuje, dávno minuly. Dnes je i v tomto oboru silné konkurenční prostředí. Dostat rohlík jako hlavního účinkujícího do médií je ještě obtížnější. Proto bylo třeba vymyslet mediálně zajímavou aktivitu, na kterou bude možné získat mediální partnery a kterou se vzbudí zájem veřejnosti.

INFORMACE O VÝZKUMECH PROVEDENÝCH PŘED SAMOTNOU REALIZACÍ ČI V PRŮBĚHU PROJEKTU

Před realizací byly monitorovány podobné rekordní pokusy. Ze sortimentu pekařství byly vybrány produkty s názvem, která nelze zaměnit s konkurenčními produkty. Ve spolupráci s agenturou Dobrý den Pelhřimov byly zvoleny dvě soutěžní kategorie: pojídání Maxikoblih na kusy v časovém limitu 2 min. a pojídání Maxidřevorubců na rychlost.

VYSVĚTLENÍ ZVOLENÉHO STRATEGICKÉHO POSTUPU

Celá akce byla prezentována novinářům na tiskové konferenci jako pokus o rekord vyhlášený pekařstvím Mr. Baker a bageterií Panos. Vyjednáno bylo partnerství s Rádiem Čas, Brněnským deníkem a také plochy citylight na zastávkách MHD v Brně. Ke spolupráci byl navíc osloven několikanásobný držitel rekordu a mistr světa v pojídání švestkových knedlíků Kamil Hamerský, který se ujal role vyzyvatele

POPIS REALIZOVANÝCH FÁZÍ A AKTIVIT PROJEKTU

Akce se konala na různých místech Brna s cílem oslovit všechny segmenty cílové skupiny. První kolo se konalo v rámci probíhajících Slavností regionů na brněnském náměstí Svobody, kde byl rekordní pokus zařazen do hlavního programu. Dvě předkola se konala v obchodních centrech. Jedno předkolo se konalo v prostorách univerzity, s přihlédnutím k faktu, že studenti jsou častými zákazníky provozoven na vlakovém nádraží. Velké finále bylo opět na hlavním brněnském náměstí. Na každé akci byl vyjednán prostor na prodejní stánek pekařství, všech akcí se účastnil rekordman Hamerský se svojí exhibicí a po celý den zde byly pro zájemce připraveny soutěže.

PŘEHLED DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ S DŮRAZEM NA DOPAD PROJEKTU NA PODNIKÁNÍ, OBCHODNÍ VÝSLEDKY A REPUTACI ZADAVATELE

O celé akci bylo informováno v médiích a byly zveřejňovány průběžné výsledky, což motivovalo další soutěžící. Brněnský deník, jeden z hlavních mediálních partnerů, otiskl čtenářskou soutěž a průběžně byly roznášeny letáky lákající na akci. Velký mediální zájem byl zejména o velké finále. O nových českých rekordech informovala všechna regionální média, ale ani celostátní média nezůstala pozadu. O rekordu informovala téměř všechna média, např. Blesk, Aha, Lidové noviny, radia Impuls i F1, lokální TV. Prostřednictvím kampaně se nám podařilo obrátit pozornost brněnské veřejnosti k nově otevřeným prodejnám, samotných akcí se přímo zúčastnilo více než 20 000 lidí a díky medializaci bylo osloveno dalších 800 tisíc potenciálních zákazníků. Dosažené AVE 850 000 Kč.

<< zpět na seznam