cz | eng

Stazujeme.cz

Pro Evropskou komisi jsme navrhli a realizovali kompletní online marketingovou a PR strategii na podporu programu Erasmus. V rámci kampaně bylo vytvořeno logo, vizuály, webové stránky a Facebookový profil Stazujeme.cz. Po dobu kampaně probíhala soutěž pro účastníky a absolventy stáží s názvem #VyhrajEurovíkend o nejlepší textové a videopříspěvky s tématem Pobyt na zahraniční stáži. Příspěvky byly postupně publikovány na webu a o vítězi se rozhodovalo hlasováním...

Shrnutí projektu a důvody, proč si projekt zaslouží ocenění:

S cílem podpořit povědomí o možnosti absolvovat zahraniční pracovní stáže v rámci nového programu Erasmus+ jsme pro Zastoupení Evropské komise v ČR navrhli a následně realizovali kampaň Stážujeme.cz. Ta od dubna roku 2014 až do současnosti informuje potenciální zájemce o pracovních stážích v zahraničí, sdružuje jejich současné účastníky a absolventy a napomáhá ke vzájemnému sdílení jejich zkušeností. Hlavními nástroji kampaně jsou online komunikační kanály Facebook a microsite, doplněné o klasické media relations a informační brožuru. Pomocí těchto nástrojů se nám podařilo vytvořit a podporovat komunikační platformu Stážujeme.cz, kterou od dubna 2014 každodenně sledují tisíce lidí v cílové skupině 15-35 let, pro něž jsou stáže určeny. Na základě osobní zkušenosti zadavatele přerostlo sdílení zkušeností ze Stážujeme.cz ze sociálních sítí do každodenního života účastníků.

Popis komunikačních příležitostí nebo rizik, které projekt řešil:

Našim úkolem nebylo pouze představit možnosti, které Erasmus+ v podobě pracovních stáží v zahraničí nabízí, ale také vytvořit platformu pro sdílení zážitků a zkušeností současných a bývalých stážistů s těmi, kteří o stáži teprve uvažují, a skrze tyto zkušenosti je přesvědčit o přínosu stáží. Zároveň bylo zásadní představit nový program Erasmus+, který od začátku roku 2014 zaštiťuje a navazuje na všechny bývalé programy, pod něž zahraniční pracovní stáže spadaly v minulosti.

Informace o výzkumech provedených před samotnou realizací či v průběhu projektu:

Před začátkem realizace projektu jsme pro Zastoupení Evropské komise v ČR na cílové skupině realizovali reprezentativní kvantitativní průzkum a kvalitativní průzkum v podobě hloubkových rozhovorů. Z něj vyplynulo, že by na zahraniční pracovní stáž chtělo v budoucnu vyrazit více jak 40 % českých studentů, většina z nich ale nevěděla, kde informace hledat. Největší podíl studentů by pro hledání využilo internet: Google (33 %) a Facebook (15 %). Z offline zdrojů studenti nejvíce věří svému studijnímu oddělení.

Vysvětlení zvoleného strategického postupu:

Na základě daného průzkumu byla stanovena komunikační strategie kombinující online komunikaci s klasickými formáty media relations a informační brožurou. Hlavní úsilí bylo cíleno na online prostředí, v němž cílová skupina tráví nejvíce času a ve kterém aktivně hledá informace. Aby se mohli zástupci cílové skupiny o stážích a jejich pravidlech dozvědět více, byla vytvořena speciální microsite Stážujeme.cz. Na ní jsou kromě podmínek a užitečných odkazů umístěny také sdílené zážitky a zkušenosti současných a bývalých stážistů. Pro pravidelný přísun aktuálních informací a pro diskuze a dotazy pak byla vytvořena Facebook stránka. Zatímco jsme v online světě s cílovou skupinou komunikovali napřímo, v offline světě jsme využili komunikace zprostředkované – přes studijní oddělení a koordinátory stáží. S nimi jsme komunikovali přes direct mail a vytvořili pro ně a stážisty speciální informační brožuru „Za praktickými zkušenostmi do zahraničí“. Povědomí o stážích bylo podporováno také průběžnými media relations aktivitami, cílenými jak na obecná média, tak na univerzitní a studijní magazíny.

Popis realizovaných fází a aktivit projektu:

Microsite a Facebook stránka Stážujeme.cz byla spuštěna začátkem dubna 2014. Na podporu její návštěvnosti probíhá od stejné doby kampaň ve vyhledávačích Google a Seznam a na sociální síti Facebook. Aby se podpořilo sdílení zážitků mezi bývalými stážisty a těmi, kteří o stáži teprve uvažují, byla vyhlášena soutěž, do které mají absolventi stáží za úkol posílat své zkušenosti. Ty jsou následně sdíleny jak na microsite, tak na Facebook stránce, oba dva nástroje se tak vzájemně doplňují a podporují. Zážitky stážistů jsou na Facebook stránce pravidelně doplňovány novými informacemi a slouží jako pravidelný informační kanál, který má v současnosti více jak 7 a půl tisíce fanoušků z dané cílové skupiny. Se studenty v rámci kampaně komunikujeme také přes studijní oddělení a koordinátory stáží – pomocí pravidelných direct mailů a informační brožury o pracovních stážích v programu Erasmus+, kterou jsme ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v ČR v roce 2014 připravili. Kampaň a povědomí o možnostech pracovních stáží v zahraničí jsme v průběhu roku podpořili také prostřednictvím media relations – o počtu účastníků na stážích v uplynulých letech a o výsledcích průzkumu a tendenci českých studentů vyrazit na stáž do zahraničí informovala celorepubliková tištěná, online a rádiová média jako Právo, Novinky.cz, Deník, Metro, Blesk.cz nebo Evropa 2.

Přehled dosažených výsledků s důrazem na dopad projektu na podnikání, obchodní výsledky a reputaci zadavatele:

Kampaň vzbudila velký zájem a pozitivní ohlas v rámci cílové skupiny. K 1. dubnu 2015 měla Facebook stránka již více než 7 500 fanoušků (z této cílové skupiny), kteří ji využívají jako kanál pro sledování aktuálních informací o stážích, nabrání inspirace a získání užitečných rad. Microsite Stážujeme.cz navštěvují pravidelně 4 tisíce osob za měsíc. Prostřednictvím reklamní kampaně se nám podařilo dosáhnout více jak 4 miliony impresí v rámci cílové skupiny, pomocí media relations pak bezmála další 4 miliony. Na studijní oddělení a školy bylo distribuováno 5 000 informačních brožur. Své zkušenosti ze stáží za 12 měsíců veřejně sdílelo 65 jejich absolventů. Finální počty o stážistech zatím nejsou k dispozici, už teď ale víme, že české školy v roce 2014 předložily více jak 300 projektů pro stáže v rámci programu Erasmus+.

Stazujeme1

 

Stazujeme2

 

Výsledek: Kampaň během dvou let získala na FB profilu cca 10.000 fanoušků a průměrná roční návštěvnost microsite se u dané cílové skupiny pohybovala na úrovni 60.000 návštěvníků. Díky úspěchu prvního ročníku byla aktivita prodloužena ještě o jeden rok. Tato reference je stále k dispozici ke shlédnutí online.

<< zpět na seznam