cz | eng

INFORMAČNÍ KAMPAŇ ADHD – ZLOBIVÉ DÍTĚ MŮŽE MÍT ADHD

Informační kampaň ADHD  zlobivé dítě může mít ADHD. ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder, laicky hyperaktivita) je považováno za nejčastější dětskou neurovývojovou poruchu. Přesto se o postižených dětech často mluví jako „těch zlobivých spratcích“, místo aby se řešila příčina a začalo se s terapií. Získat potřebné informace bylo v českém prostředí téměř nemožné. Cílem projektu proto bylo odstranit mýty spojené s ADHD a přimět rodiče, kteří mají podezření, aby s dítětem navštívili pedopsychiatra.

Založení Asociace dospělých pro hyperaktivní děti (ADHD) bylo prvním krokem projektu. Dalším byl vznik informačně rozsáhlého portálu (www.adehade.cz), který od poloviny roku 2010 až dosud navštívilo přes 14 000 unikátních návštěvníků a který nebyl promován jinak než prostřednictvím media relations. Na Asociaci se s přímou žádostí o pomoc obrátilo více než 300 rodičů. Naplnění potenciálu mediální komunikace dokazuje přes 30 článků v médiích o ADHD a Asociaci a dva televizní výstupy: ve Snídani s Novou a v pořadu Milénium na České televizi.

POPIS KOMUNIKAČNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ NEBO RIZIK, KTERÉ PROJEKT ŘEŠIL

Hlavním problémem byla před startem projektu nedostatečná informovanost cílové veřejnosti o ADHD. Rizikem celého projektu byla zejména skutečnost, že se jednalo o projekt vyvolaný farmaceutickou firmou Janssen-Cilag. Proto byla pro úspěch důležitá i podpora odborné veřejnosti, tj. dětských psychiatrů. S nimi jsme komunikovali na osobní bázi a postupně získali jejich podporu.

INFORMACE O VÝZKUMECH PROVEDENÝCH PŘED SAMOTNOU REALIZACÍ ČI V PRŮBĚHU PROJEKTU

Před realizací byla provedena analýza informací o ADHD v českém prostředí. Ta prokázala, že neexistuje souhrnný zdroj kvalitních rad a postupů, jak ADHD řešit. Současně byla provedena mediální analýza, která prokázala zhruba totéž: o hyperaktivitě se psalo nedostatečně a v mnoha případech zkresleně. Co zcela chybělo, byl návod pro rodiče, pokud mají podezření na ADHD (navštívit dětského psychiatra, který dokáže poruchu diagnostikovat a stanovit správnou léčbu).

VYSVĚTLENÍ ZVOLENÉHO STRATEGICKÉHO POSTUPU

Založením Asociace dospělých pro hyperaktivní děti jsme chtěli dosáhnout dvou věcí: zaštítit se občanským sdružením pro komunikaci s médii a vytvořit jeden subjekt, k němuž se budou moci s žádostí o radu či informace obrátit jak média, tak i veřejnost. Naším cílem bylo vytvořit z Asociace opinion leadera v této oblasti, k čemuž kromě jiného sloužil i webový portál – nejobsáhlejší zdroj informací o ADHD v ČR. S tímto za zády jsme byli schopni přesvědčit média o závažnosti problému a apelovat na to, že prvním krokem rodiče by měla být návštěva dětského psychiatra, který pomocí testů dokáže potvrdit či vyvrátit diagnózu ADHD.

POPIS REALIZOVANÝCH FÁZÍ A AKTIVIT PROJEKTU

V první fázi projektu byla provedena analýza informací o ADHD dostupných laické veřejnosti. V druhé fázi byl představen projekt vzniku Asociace dospělých pro hyperaktivní děti odborné veřejnosti – Psychiatrické společnosti ČLS JEP. Čeští psychiatři si byli vědomi nedostatečné informovanosti veřejnosti o ADHD, důležitým mezníkem ale bylo přesvědčit je o vážnosti našeho jednání a nestrannosti vůči farmaceutickým firmám. V této fázi rovněž došlo k založení Asociace dospělých pro hyperaktivní děti jako občanského sdružení. Ve druhé fázi jsme začali pracovat na vzniku www.adehade.cz (doména www.adhd.cz je bohužel obsazená, i když nevyužívaná). Vznikl portál, který obsahoval informace jak pro laickou, tak i odbornou veřejnost. Na portálu funguje kromě poradny i registr dětských psychiatrů specializujících se na ADHD. Veškeré texty byly podrobeny oponentuře erudovaných psychiatrů. Třetí fáze projektu (po dokončení portálu) se zaměřila na media relations. Na místo standardní tiskové konference jsme se rozhodli s jednotlivými novináři komunikovat individuálně. Pro novináře jsme kromě tiskových materiálů měli k dispozici kontakty na dětského psychiatra i na zástupce rodiče dítěte s ADHD. Projekt pokračuje dodnes a je evidentní, že se nám během během půl roku podařilo vybudovat silnou Asociaci sloužící jak rodičům, tak odborné veřejnosti.

PŘEHLED DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ S DŮRAZEM NA DOPAD PROJEKTU NA PODNIKÁNÍ, OBCHODNÍ VÝSLEDKY A REPUTACI ZADAVATELE

Zadavatelem byla farmaceutická firma. Díky mediální a internetové komunikaci zaměřené na zvýšení povědomí o ADHD se nám podařilo zvýšit počet rodičů, kteří s dítětem navštívili dětského psychiatra a začali se aktivně zajímat o možnosti léčby, tj. rozšířit trh. Současně se podařilo získat uznání odborné veřejnosti o zadavateli, tj. přispět k jeho pozitivní reputaci. Dílčími výsledky je pak přes třicet rozsáhlých mediálních výstupů a více než 14 000 unikátních návštěvníků webu.

<< zpět na seznam